Naše služby / Finanční divize / Pojištění - Cortes Capital s.r.o. - Váš finanční poradce. Nabízíme finanční poradenství, odkup, správu a řešení pohledávek, realitní služby a služby nebankovního sektoru.

Naše služby / Finanční divize / Pojištění

Životní a penzijní připojištění

Životní pojištění obecně nemá v naši zemi takovou tradici jako ve většině zemí Evropské unie, kde je běžnou součástí života. Přestože existují v České republice státní důchody, skutečnou nezávislost a DOBROU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Vám rozhodně nezaručují.

 1. životní pojištění řeší základní životní situace (finanční zabezpečení na stáří, závažná onemocnění, úraz, smrt, invaliditu, hospitalizaci ). Nejmodernějším typem životního pojištění je investiční životní pojištění, které získalo velkou oblibu v západní Evropě. V rámci investičního životního pojištění má klient možnost zvolit si programy investování, ve kterých se budou jeho prostředky zhodnocovat.

  Investiční životní pojištění:
  • v současné době nejmodernější druh pojištění na trhu
  • ideálním způsobem spojuje vysoce kvalitní životní pojištění a výhodné spoření
  • poskytuje přehled o aktuální kapitálové hodnotě pojištění
  • umožňuje Vám osobně ovlivňovat zhodnocování vložených finančních prostředků
  • nabízí velkou flexibilitu-kdykoli můžete přizpůsobit parametry pojistné smlouvy svým aktuálním potřebám a to bez nutnosti jejího ukončení, je jednoznačně preferovaným produktem v zemích Evropské unie.
 2. penzijní připojištění se státním příspěvkem:

  • Chcete se výhodně zabezpečit na stáří?
  • Hledáte vhodný způsob zhodnocování peněz?
  • Láká Vás možnost státního příspěvku?

  Výhody:

  • zajímavé zhodnocení vložených prostředků
  • státní příspěvek až 230,- Kč měsíčně
  • odpočet od daňového základu až do výše 12.000,- Kč ročně
  • každoročně připisované podíly na zisku
  • možnost odložit nebo přerušit placení příspěvků
  • přispívat již od 300,- Kč měsíčně, horní hranice není omezena
  • činnost penzijních fondů podléhá přísnému státnímu dohledu

  Podpora státu:

  Státní příspěvek

  • penzijní připojištění je výrazně podporováno státem. Maximální státní příspěvek je 230,- Kč měsíčně a získáte ho při vlastním měsíčním příspěvku 1.000,-Kč.

  Daňové výhody

  • vložené prostředky přesahující 500,- Kč měsíčně umožňují snížit daňový základ a to až o 12.000,- Kč ročně. Daňové výhody se vztahují i na příspěvky zaměstnavatele, který z nich neplatí zdravotní a sociální pojištění.

  Jak Vám budou vyplaceny vložené prostředky?

  Penze

  • můžete si vybrat z několika druhů doživotních penzí. U všech druhů si zvolíte způsob, případně také délku výplaty penze.

  Jednorázové vyrovnání

  • pokud Vám vznikl nárok na některou penzi, můžete své peníze včetně státních příspěvků a podílů na výnosech dostat najednou a to způsobem, který si zvolíte.

  Odbytné

  • při nesplnění podmínek stanovených zákonem pro výplatu penze Vám náleží odbytné v případě, že jste příspěvky platili alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců. Dostanete všechny Vámi vložené finanční prostředky a jejich zhodnocení kromě státních příspěvků a výnosů ze státních příspěvků na které nevznikl nárok.