Naše služby / Finanční divize / Úvěry - Cortes Capital s.r.o. - Váš finanční poradce. Nabízíme finanční poradenství, odkup, správu a řešení pohledávek, realitní služby a služby nebankovního sektoru.

Naše služby / Finanční divize / Úvěry

Provozní

Úvěr provozní potřeby je určen:

  • právnickým osobám (tuzemcům) podnikajícím na území ČR
  • fyzickým osobám-podnikatelům (tuzemcům) podnikajícím na území ČR
  • městům, obcím a krajům

Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu či jej přímo sjednat kontaktujte nás: cor.cap@corcap.cz

Investiční

Úvěr investiční se využívá:

  • k financování investičních potřeb, především k pořízení nebo obnově strojního zařízení, administrativních prostor nebo k nákupu či rekonstrukci nemovitosti
  • rovněž k refinancování vlastních zdrojů

Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto druhu produktu či jej přímo sjednat kontaktujte nás: cor.cap@corcap.cz

Developerské

Za developerský projekt je považován takový úvěr u kterého probíhá čerpání na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní (smlouvě kupní s odloženou účinností/smlouvě o výstavbě) a v zástavě je objekt úvěru, tj. rozestavěná jednotka bez ohledu na to, kdo je zástavcem nebo je v zástavě rozestavěný RD a zástavcem je developer.

Postup při posouzení velikosti projektu jsou uvažovány jednotky bytové a nebytové komerčního charakteru (kanceláře, obchody apod.). Nejsou uvažovány nebytové jednotky typu garáží a jednotky tvořící samostatné příslušenství bytů (komory, sklepy).

Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto druhu produktu či jej přímo sjednat kontaktujte nás: cor.cap@corcap.cz

Spotřebitelský a hotovostní

Úvěry Vám umožní nákup zboží, nemovitostí i služeb nebo poskytnou finanční hotovost pro zajištění jakýchkoli potřeb.

Úvěry jsou určeny pro osoby starší 18 let.

Spotřebitelský úvěr:

  • můžete jej účelově využít pro nákup spotřebního zboží, nemovitostí a služeb. Čerpáte jej bezhotovostně dle dokladu účelovosti na účet obchodníka, dodavatele či prodávajícího.

Hotovostní úvěr:

  • poskytne Vám finanční prostředky v hotovosti nebo převodem na Váš účet. Poslouží k pořízení jakéhokoli zboží, služeb, k úhradě závazků vůči jiným osobám bez prokazování využití prostředků.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto druhu produktu či jej přímo sjednat kontaktujte nás: cor.cap@corcap.cz

Kontokorentní

Poslouží Vám k překlenutí krátkodobé finanční potřeby jako pohotový zdroj pro nenadálá vydání.

Úvěry jsou určeny pro fyzické osoby starší 18 let.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto druhu produktu či jej přímo sjednat kontaktujte nás: cor.cap@corcap.cz